LA KORPO DE LA HOMO

Enkonduko al konstruo kaj funkcio

 

Origine verkita libro en Esperanto de Harald SCHICKE

                        Enhavo:
 1. Antaŭparolo por la 1a eldono
 2. Antaŭparolo por la 2a eldono
 3. La ĉelo
 4. Histoj (ĉelaroj)
 5. Organoj. Ostaro
 6. Koro kaj sangocirkulado
 7. Spirado kaj voĉo
  • Nazo
  • Traheo kaj bronkoj
  • Pulmoj. Alveoloj
   (pulmaj veziketoj)
  • Voĉo
 8. Urinaj organoj
  • Renoj. Urina produktado
  • Urineco
  • Ureteroj
  • Urina veziko
  • Urintubo (uretro)
 9. Seksaj organoj, virinaj
  • Ovarioj
  • Ovoduktoj (salpingoj)
  • Utero
  • Vagino
  • Apudaj seksaj glandoj
  • Eksteraj seksaj organoj
  • Mamoj
 10. Seksaj organoj, viraj
  • Testikoj
  • Surtestikoj (epididimoj)
  • Spermoduktoj
  • Sprucigaj duktoj
  • Spermaj veziketoj
  • Prostato
  • Bulbouretraj glandoj
  • Peniso
  • Testika sako
 11. Koncipado de infanoj
  • Gravedeco
  • Kontraŭkoncipaj metodoj
   • Casteco
   • Fingrumado
   • Temperatura metodo
   • Kalendara metodo
   • Mukotesta metodo
   • Interrompita koitado
   • Kondomo
   • Spermicido
   • Pilolo
   • Kovriloutera
   • Vagina lavado
   • Distranĉo de la ovoduktoj
   • Pilolo vira
   • Distranĉo de la spermoduktoj
 12. Hormonaj glandoj. Hipotalamo
 13. Nervaj organoj. Cerbo
 14. Sensaj organoj
  • Vidi - Okuloj
  • Aŭdi kaj ekvilibri - Oreloj
  • Flari - Nazo
  • Gusti - Lango
  • Palpi kaj aliaj- Haüto
 15. Defendopovo de la korpo
  • Bazaj bariloj
  • Timuso
  • Limfnodoj
  • Antikorpoj
  • Lieno
 16. Medicinaj helpiloj kaj medikamentoj
 17. Pri medicinaj fakvortoj en Esperanto
 18. Ilustraĵoj el la libro
 19. Literaturo

Listo de la ilustraĵoj el la libro

supren

Literaturo      

Libroj:

La fonto de tiu kolekto estas precipe la katalogo de Esperanto-libroj de
UEA (Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, ederlando) el 1994
(tion indikas prezoj en nederlandaj guldenoj) kaj la rubriko "Laste aperis".
el revuo "Esperanto". Al la libroprezoj aldoniĝas afranko kaj eventuale impostoj. Librojn el MZ-Verlag Harald Schicke (grase markitej) estas haveblaj ĉe via libroservo, pere de ĉiu ajn librovendejo aŭ rekte ĉe la eldonejo. La komentojn (post la prezo) aldonis la aŭtoro.

 • ABZ de amo. I. kaj S. Hegeler. Trad, lb Schleicher, A. Weide. Kopenhago: TK, 1972. 274 p. 25 cm.
  Ilus. Bind. Enciklopedio pri la seksa vivo, por maturaj paroj en la aĝo de 30 gis 50 jaroj. Prezo: 33,00 gld.
  Por germanoj tiu libro jam ŝajnas iom eksmoda, por aliaj eble avangarda. Kial limigi la legantojn al "maturaj paroj"? Guste la aliaj plej multe lernos el tiu libro. Ili rajtas esti pli junaj ol 30 kaj pli aĝaj ol 50. Ĝojiga seksemo nepre estas konsen/enda ĝis la plej alta aĝol
 • Anatomia nomenklaturo. Komp. kaj trad. Li Kexi, Andre Abault.
  Pekino: CEE, 1989.10 -i- 696 p. 26 cm. Bind. Latina, angla, franca, Esperanta. Traduko de la 5a eldono de Nomina anatomica kun ekvivalentoj por pli ol ses mil latinaj terminoj aranĝitaj laŭ korpopartoj. Prezo: 51,00 gld.
  Fakuloj nepre acetu tiun utilegan verkon - kaj multe pensu pri la
  necesaj fakaj vortoj en Esperanto;
  vidu: Pri medicinaj fakvortoj en Esperanto
 • Arto de memdisciplino, La. Psikagogio. C. Baudouin. Berlin, 1926.
  92 p. 17cm. Prezo: 3,90 gld.
 • Aŭtobiografio de bakterio.
  Gaŭ Siĉji. Pekino: CEE 1986.110 p. 18 cm.
  Rakonto pri bakterio vojaĉanta tra la homa korpo, verkita de fama sciencpopulariga aŭtoro. Prezo: 3,90 gld.
  Tre bele verkita vojaĝo de bakterio tra la homa korpo. La legantoj senstreĉe lernas multon. Oni atentu ke la libro estis verkita jam en 1936.
 • Ĉu vi sciis ke. Sergio Docal Puig. Plantation, 1991.31 p. 22 cm.
  Faktoj kaj anekdotoj kontraŭ fumado.
  Prezo: 3,60 gld.
 • Enkonduko en la bazajn principojn de la psikodiagnozo miokinetika
  de d-ro Emilio Mira y Lopez. G. Villas Boas Passos. 1978.
  12 + 41 p. 22 cm. Prezo: 3,60 gld.
 • Enkonduko en la irisologion. Harald Schicke.
  MZ-Verlag Harald Schicke,
  ISBN 3-89240-092-X, 128 paĝoj, ilustraĵoj, gmk 29,80
  (havebla fine de 1995).
  Irisologio estas naturmetoda diagnozo inventita en Hungarujo
  kaj Svedujo antaŭ pli ol 100 jaroj, aplikata multe de naturmetodaj kuracistoj en Germanujo.
 • Esperantoterapio. Esperanto por sana vivo.
  Fredo Bosmans. Liego, 1986.12 p. 30 cm. Krampita.
  Pri la psikopliboniga efiko de Esperanto.
  Prezo: 6,00 gld.
 • Geriatrio kaj la generate zorgo por gemultjaruloj.T. J. R. Schreuder,
  A. Diatlowicki-Tobi. Trad. F. Faulhaber. 43 p. 22 cm.
  Prezo 3,60 gld.
 • Germanaj biero kaj bierkuituro. Harald Schicke.
  MZ-Verlag Harald Schicke,
  ISBN 3-89240-095-4,128 pagoj, ilustraĵoj, gmk 29,80.
  La libro i. a. informas pri la kuracaj efikoj de nature produktita biero sen kemiaj aldonafoj.
 • Jogo de nutrado, La. Omraam Mikhael Aivanhov. Frejus: Prosvete, 1992. 124 p. 18 cm.
  "Kiel profundiĝi en la misteron de la rilatoj inter homo kaj naturo per nia maniero konsideri la nutraĵon."
  Prezo: 15,00 gld.
 • Klopodu kompreni min. Instrukcilibro por gepatroj de aŭdodifektitaj infanoj. Aira Kankkunen. Reverkita en Esperanto.
  MZ-Verlag Harald Schicke, ISBN 3-89240-085-7,50 paĝoj,
  81 ilustraĵoj, gmk 11,03.
 • Kulturo de la amo. Bildlibro pri la seksa vivo. Vilmos Szilagyi.
  Trad. A. Tot. Budapest: HEA, 1988. 192 p. 14 cm. Ilus.
  Dulingva amorinstrua gvidlibro, detale ilustrita kaj prikomentita.
  Prezo: 23,70 gld.
  La libro estas tre bele ilustrita kaj nepre riĉigas Esperantujon.
  Ankaŭ la klarigoj tre taŭgas, sed kial necesas tiom multfoje kaj multvorte senkulpigi pro la plej natura temo en la mondo?
  Uzu la libron kaj ĝuu la rezultojnl
 • Kuracaj manĝaĵoj. Komp. Ŭeng Ŭejgjan k. a. Pekino, 1986.
  63 p. 18 cm. Prezo: 3,00 gld.
 • Lernollbro pri oftalmologio. Originale verkita en Esperanto de
  prof. Seiiĉi Kato. MZ-Verlag Harald Schicke, ISBN 3-89240-088-1,
  127 pagoj, 39 ilustraĵoj, gmk 18,50.3a eldono 1994.
 • Medicino dum 1300-jara historio de Bulgario, La. Red. K. Popov,
  M. Apostolov. Sofio, 1981. 96 p. 20 cm. Prezo: 8,40 gld.
 • Mi resanigis PPPetron. Pero Cimbur en traduko de s-ino Borcic. MZVerlag Harald Schicke, ISBN 3-89240-090-3,135 pagoj,
  gmk 18,50.
  La libro montras en formo de novelo kiel la aŭtoro venkis sian balbutadon. Ĝi taŭgas por ĉiu homo deziranta venkiiun ajn mankon, malmemfidon aŭ timidecon.
 • Natura nutrado el biologiaj, etikaj kaj estetikaj vidpunktoj.
  Ole Ramby. Trad. B. Larsen. Parizo, 1966.14 p. 20 cm.
  Prezo: 3,00 gld.
 • Neniam plu dentodoloron! D-ro Johann Georg Schnitzler.
  Ilustrita de Braŭzo E. Trad, de Klieno Kristofo Joahimo.
  Esperanto-Centro Paderborn, ISBN 3-922570-64-X, 1990, 236 p.
  Jen tute unika, sed bedaŭrinde apenaŭ konata libro en Esperantujo
  Vi ekscias en freŝa kaj facile komprenebla maniero ĉion pri dentoj, dentomalsanoj kaj dentkuracado. La libro informas pri la kaŭzoj kaj preventebloj de dentmalsano
  j.
 • Nova paradigmo en psikologio, La. R. Feldman Gonzalez.
  Trad. N. Kalusky k. a. Laroque Timbaut, 1985. 259 p. 21 cm.
  Prezento de koncepto pri unueca perceptado, devenanta de holografio kaj holokinetiko. Prezo: 15,60 gld.
 • Pasporto vegetarana.
  Komp. M. Abbas k. a. Noordlaren, 1983. 80 p. 22 cm. Mapoj.
  Klarigo pri la manĝbezonoj de vegetarano / vegetalano en 72 lingvoj. Prezo: 13,20 gld.
 • Rakontoj pri la historio de la ĉinaj medicino kaj farmakologio.
  Zhen Zhiya k. a. Trad. Liao Zhigen. Pekino: CEE, 1991.258 p. 18 cm.
  Prezo 12,00 gld.
 • RANGAKU KOTOHAĴIME - Tagigo de la eŭropa medicino en Japanio. Komp. kaj trad. Seiho Nishi. Katuyama, 1971.110 p. 18 cm. Prezo: 9,00 gld.
 • Sana per ĝustaj manĝaĵoj. D-ro Max Broker.
  Trad, de Klieno Kristofo Joahimo. Esperanto-Centro Paderborn,
  ISBN 3-922570-70-4, 1990, 200 p, gmk 29,00.
  D-ro Broker estas inter la plej konataj nuntempaj naturmetodaj kuracistoj en Germanujo. Verve li verkis kelkdekon da libroj, per
  kiuj li provas saĝe konvinki la legantojn, ke taŭgaj manĝaĵoj estas
  la nepra bazo por sana vivo.
 • Sano. Strategio por sango. Mario M. Chaves. Trad. P. S. Viana. Brasilia: BEL, 1988.120 p. 23 cm. Tabeloj ktp.
  Pri la krizo en la monda san-sistemo.. Prezo: 15,00 gld.
 • Sanon! Kuracu vin mem per naturaj metodoj.
  Originale verkita en Esperanto de d-ro Jaime Scolnik.
  MZ-Verlag Harald Schicke, ISBN 3- 89240-087-3,1995,
  380 p., 13 ilustraĵoj, gmk 46,54.
  Tiu ĉi unika verko en la Esperanto-libromerkato klarigas kiel vivi sane aŭ resaniĝi en kazo de bezono. La aŭtoro klarigas multajn malsanojn kaj prezentas la eblecojn de memkuracado. En apartaj ĉapitroj li informas pri naturmetodaj terapioj kaj kiel uzi ilin. Tre valora konsillibro, kiu nepre ne manku en via librosranko!
 • Sciencaj prelegoj. 3a Intemacia Medicina E-Konferenco.
  Div. aŭtoroj. Ruse, 1981. 203 p. 20 cm.
  Prezo: 9,00 gld.
 • Sukero - Nutrado - Kario. Renate kaj Walter Klag. Vieno, 1991.
  4a eldono. 19 paĝoj.
  Valora informilo pri "Industrie produktata sukero kaj la damaĝoj, kiun
  ĝi kaŭzas speciale al la dentoj".
 • Sukurado kaj tujaj flegoj. Christian Bertin. Cesson-Sevigne, 1989.
  100 p. 21 cm. Ilus. Manlibro pri „unua helpo" kaze de akcidento.
  Prezo: 15,00 gld.
 • Triviala homo, La. J. Ingenieros. Trad. E. H. Garotte. Laroque Timbaut, 1975. 77 p. 21 cm. Prezo: 4,50 gld.
 • Yumeiho-terapio. Orienta speciala Diina masago. SAIONJI Masayuki. Kedzierzyn-Kozle: Mono, 1994 (2-a eld.). 159 p. 21 cm. Ilustrita manlibro pri terapio sistemigita de la aŭtoro el la tradicia masagarto. Apendico donas ekzercojn por la propra korpo. Prezo: 21,00 gld.

  La aŭtoro furoras kaj apartenas al la malmultaj kiuj profesie laboras en Esperantujo. Legu, apliku kaj ankaŭ atentu la vidbendon!
 • Vidbendoj:

 • Ĉina masago. Ĉina Ĉin-medicina Instituto. Pekino: EPC, 1990. VHSPAL. 75-minuta. Instrucela vidbendo pri du kuracistoj-masaĝistoj, kiuj aplikas sian arton al ostaj vundoj kaj internaj malsanoj.
  Prezo: 144,00 gld.
 • Enkonduko en la irisologion. MZ-Verlag Harald Schicke,
  ISBN 3- 89240-093-8, 60 min., gmk 120,00 (havebla en 1996).
  La vidbendo respondas al la samtitola libro.
 • Orienta speciala Diina masaĝo.
  Tokyo: Internacia Instituto de Preventa Medicina Praktiko, 1995.
  La koksosto-gustiga premkneda terapio de SAIONJI Masayuki,
  PAL. 81,00.
 • Revuoj:

 • Medicina Intemacia Revuo. Duonjara revuo de Universala Medicina Esperanto- Asocio (UMEA).
 • Medicina Kuriero. Neregula bulteno de Universala Medicina Esperanto- Asocio (UMEA).
 • Naturkuracado. Kvaronjara revuo de Esperantiste Naturkuracista Asocio (ENA).
 • Sano. Kvaronjara revuo sendependa.
 • Yumeiho Terapio - Kuracado sen medikamento.
  Ĉiujara bulteno pri Yumeiho (Diina masaĝo).
  Ĝi servas kiel ligilo kaj informilo por ĉiuj interesitoj je tiu terapio.
  Informas: Internacia Instituto de Preventa Medicina Praktiko,
  C. P. O. Box 405,100-91 Tokyo, Japanujo.

supren


reen al la komenco     reen al la starta paĝo