Esenco de la Renoj en TĈM

Wang DISHENG, Ĉinio

Renoj en TĈM kaj Ĝia Projektci-bildo (Homologeco) en Moderna Medicino

La renoj estas unu el la plej gravaj Zangfu-organoj kaj tiuj funkcioj havas. la vastecajn influojn kaj profundajn interferadojn en sano, san-tenado, malsaniĝo, resaniĝo kaj resanigo de homkorpo, kio impresas nin per okulteco, malfacil-komprenebleco kaj malfacil-krediteco. Tamen tiuj funkcioj vere ekzistas. Por fari oni facile kaj klare kompreni la funkciojn kaj karekteriojn de la renoj, ni faras tiun homologecan komparadon en la TĈM kaj moderna medicino.

TĈM kaj moderna medicino apartenas al la du diferencaj medicinaj sistemoj. Moderna medicino disvolviĝis kun modernaj scienco kaj tekniko, kaj ĝiaj kriterio kaj metodo, per kiu oni konstatas sciencecon kaj verecon de moderna medicino, estas la scioj mem de la scienco kaj teniko. Do estas pli facila por modernaj popoloj kompreni kaj akcepti ĝin.

Tamen ĉar TĈM formiĝis kaj disvoliĝis antaŭ pli ol unu miloj da jaroj, kiam la socio karakteriĝis kun aparta filozofia penso, diferencaj kultur-scio, rimedo kaj vojlinio per kiuj oni serĉis kaj kompenis la naturon kaj homaron mem, kiuj estas malproksime diferenca el tiuj de moderna asocio. Tio eble estas la ĉefa kaŭzo kial TĈM fariĝas malfacila por oni kompreni kaj akcepti ĝin, eĉ por ĉinaj junuloj.

Kvankam TĈM kaj MM diferenciĝas tute en iliaj teori-sistemoj, iliaj klinikaj praktikoj jam konstatis kaj konstatas ambaŭ teori-sistemojn sciencaj kej raciaj. Do ni certe trovas kruĉ-punkton aŭ homologecon inter la du teori-sistemoj. La moderna medicino jam pruviĝas scienca kaj racia al modernaj popoloj. Tamen kiel TĈM fartas ?

Pli ol unu milojn da jaroj ek de ĝia formiĝo, TĈM tenis efike sanon kaj elpelis malsanojn por ĉinaj popoloj, kiu faras nian nacion daŭriĝi kaj prosperiĝi sen aperiĝo de grava kaj vasta epidemio en nia historio.

Nun TĈM daŭre efikas propre sur iuj malsanoj kiel malfacil-kuracebla kaj kronikaj malsanoĵ (ekz. kor-cerb-angiaj melsanoj), epidemioj (ekz. SAAS, H1N1) ktp.

Komence de SAAS-a aperiĝo, oni ĉefe aplikis—roksitromicinon (roxithromycim) ktp.. el la makrolido (macrolids), akiris nebonan efikecon kaj en ĝia posta periodo, iuj hospitaloj komencis apliki TĈD-on por moderigi inflamon kaj simptomojn ĉe la pulmoj kaj akiris nemalbonan efikon, sed tiam SAAS retiriĝis kaj foriĝis .
Do, antaŭ H1N1-a aperiĝo, Ĉina Medicin-Scienca Akademio tuj vaste selektis preparitajn TĈD-ojn el merkato de drogoj en tuta lando, kiuj efikas sur la virus de H1N1 kaj fin-fine elektis la kelkajn preparitajn TĈD-ojn. Tiu ago ambaŭ faris blinde, ke kiam la Shufengjiedu kapsulo (vent-foriga kaj toksec-seniga kapsulo) akiris la unuan titolon, ĝiaj esploristoj kaj produktistoj ne konis tiu proceson .

TĈM havas ĉiam propran aventaĝon forigi febron (varmon) kaj senigi toksecon, forigi febron (varmon) kaj estingi fajron ktp.., kio signifas ke TĈD ĉiam taŭge ludis la gravan rolon mortigi la bakterion kaj viruson.
Ĉar en TĈM-a teorio, la patogenaj varmo, fajro kaj tokseco povis elvoki diversajn malsanoj, kiuj similas al epidemio, inflamon, infekton, furunkon, ekstera vundo, brulvundaĵo kaj vundaĵoj kaŭzitaj de toksecaj serpento
kaj insekto ktp..

Kaj ĝiaj teori-pensoj daŭre vigliĝas en MM de nia moderna socio —— ĝia penso "kuraci futuran malsanon",
kiu naskiĝis antaŭ pli ol unu miloj da jaroj vive sugestas medicinistojn preventi kaj kuraci malsanojn, kaj direkti popolojn teni siajn sanojn, kiu utila funkcio aŭ rolo povas ne anstataŭita ĝis nun.

Krome, TĈM-a tutisma-penso, elvokas MM reveni al ĝi por solvi malfacilan problemon. TĈM-a kurac-pricipo subteni zeng-qi-on (kontraŭ-patogenaĵon) kaj elpeli patogenaĵon montras al ni ke oni devos elfosi homan potencon kontraŭ malsano, ne nur depende de ekzogena forto, kiu penso koincidas kun tiu de natur-terapio, ĉar homa potenco kontraŭ patogenaĵo estas tiel granda kiel ni indas studi kaj elĉirpi ĝin.

Kiel ni scias, unu de TĈM-a kurac-rimedo akupunkturo, depende de ĝia karakterizo: efiko, malalt-kosto kaj senkrom-efiko ktp, furoras en la mondo kaj ŝatiĝas de multaj popoloj.

Tiu lekciaĵo celas trovi homologenan rilaton aŭ kruĉ-punkton inter TĈM kaj MM, kaj montri ilin. Antaŭe ni jam traktis la rilatojn de ren-atonio kun subsano、koronar-malsano, seksa malfunkcio, demenco (dementia), astmo, imuna malfunkcio, tro-grasiĝa malsano. ktp kaj trovis ke la ren-atoniaj simptomoj en TĈM-a kliniko havas rektan rilaton kun patologia mekanismo en MM, kiu implikas, cirkul-sistemon spir-sistemon, gener-sistemon, imun-sistemon, endokrin-sistemon (endocrine) kaj urin-sistemon.

Tio konfirmas, ke TĈM-a teorio estas vereca kaj scienca.

La supremenciitaj rilatoj inter la sindromoj de MM kaj ren-atonio de TĈM eatas tiel kompleksa kaj vasta, kiel funkcioj de unu organo aŭ eĉ ĝia sistemo en MM povas ne ampleksi kaj interpreti patologiajn mekanismojn de la ren-atona sindromo en TĈM, kaj oni devas kompeni ilin laŭ unu nova scio-komponaĵo de MM, kaj selekte sintezi koncernajn sciojn. Do la koncepto renoj en TĈM estas nur unu simbolo, kiu estas unu nov-kombinita sistemo per scioj de MM, sed ne nur fiziologia organo kaj ni devos posedi la novan pens-tendencon dum nia komprenado de ili. Kian enhavon el la sisitemoj en MM implikas la sindromo de ren-atonio (en TĈM)?

Pli ol antaŭ 60-a jaroj, ĉinaj medicinistoj komencis serĉi esencon aŭ naturon de la renoj per modernaj scio, tekniko kaj rimedo en la niveloj de organo, histo, ĉelo, molekulo kaj geno, kaj iris profunden, trovante la homologenajn rilatojn inter la ren-funkcio kaj koncerna teori-strukturo de MM, kaj trovante la materialan bazon de ren-funkcio de TĈM, kio konfirmas la materialecon kaj sciencecon de ren-funkcio de TĈM.

Post longtempaj teoriaj kaj eksperimentaj studadoj, oni scias ke la ren-funkcio de TĈM estas la homologeno de funkcioj de la tri pivotoj:talam-hipofiz-seks-glando(thalamus-pituitary-sexgland)、talam-hipofiz-tiroido (thalamuo-pituitory-thyroid) 、talam-hipofiz-surren-glando (adrenal gland).

Kiel ĉinaj medicinistoj malkovris tiun ĉi homolgenon? Tiu malkovro iniciatis el la trovo de surren-glando-kortik-funkcia malaltiĝo en malsanulo kun ren-jin-atonio. Poste ili spuris laŭ tiu stud-linio, malkovrante la rilaton de ren-jang-a atonio kun funkcia misordiĝo de talam-hipofiz-surren-glando-kortiza pivoto en 60-a jaroj, malkovrante rilaton kun seks-glanda kaj tiroid-glanda pivotoj en 70-a jaroj kaj laste konjektante la rilaton eble ĉefe kun talam-funkcia misordiĝo.

En 80-a jaroj, medicinistoj en Ĉinio komencis apliki la stud-linion "determini sindromon per drogo", kio signifas ke oni observas sindroman alistatiĝon tra interferado de drogo konjekte kontraŭ tiu sindromo, kaj se aperiĝas positiva reakcio, oni povas konfirmi ilian konjekton prava kaj se negative, oni povas nei ilian konjekton. Por ren-atonia sindromo, oni aplikas ren-tonikuman drogon (TĈD) kaj inspekte studas kiel la tri pivotaj funkcioj kaj naturoj reagos aŭ ŝanĝiĝos.

Laŭ tiu stud-linio oni selektis malĵunajn musojn (kun 26 monatoj) kiel animal-modelon por studi funkcian ŝanĝiĝon kaj gen-esprimon de la pivatoj kaj laste malkovris ke ili suferas el pliserioza damaĝo kaj ilia gen-esprimo reĝustiĝas malsupren. Tiuj eksperimentaj studadoj prezentas al medicina rondo la materialan bazon de la rekta rilato inter ren-atonio kaj seniliĝo aŭ malsaniĝo.

Aliflanke, tiuj studadoj ankaŭ malkaŝas la kaŭzon kial ren-atonio en TĈM inkludas tiel vastajn kaj mult-kampajn sindromojn aŭ malsanojn, kiuj rilatas al endokrin-sistemo, nerv-sistemo, gener-sistemo, urin-sistemo ktp. en MM kaj havas ne komunan klasfikiĝon aŭ rilaton laŭ MM.

Alivorte la koncepto kaj sindromo ren-atonio de TĈM klasifikigas la diversajn kaj ŝajne solajn simptomojn, sindromojn aŭ malsanojn en unu sama sistemo laŭ la TĈM-logieco. Kiu sistemo?

Jene ni compare klarigas la simptomojn de ren-atonio kaj iliajn mekanismojn en MM —— ĉefe rilate al la pivotoj.

La ren-funkcio de TĈM kaj ĝia klarigo per la teorio de MM

Laŭ TĈM, la renoj havas la vastajn kaj gravajn fiziologiajn funkciojn. Skelet-dire la renoj aperturiĝas ĉe la oreloj kaj havas ĉefajn funkciojn konservi la vital-esencon, mastri enkorpan fluidon, produkti medolon, mastri enspiradon, urinadon kaj fekadon. Speciale pro la funkcio de konservado de vital-esenco, la renoj posedas la intiman rilaton kun homkorpa kreskado, maturiĝo kaj generado, kaj ĝi titoliĝas kiel "denaska deveno" (radiko) de homkorpo.

 1. La renoj konservas la vital-esencon.
  La vitalesencoj konsistas el la kunnaskita vitalesenco kaj la postnaskita vitalesenco. La kunnaskita vitalesenco herediĝas el la gepatroj, kiu estas la primara substanco por formi la embrion (simila al hereda geno) kaj funkcias
  je akcelado de kreskado kaj reproduktiĝo. La postnaskita vitalesenco originas el la akvo kaj manĝitaĵo kaj konserviĝas en zangfu-organoj tra kiuj, unu parto de ĝi estas transportita al la renoj por replenigi la kunnaskitan esencon kaj la alia parto de ĝi distribuiĝas al tuta homkorpo por nutri ĝin.

  La vitalesencoj en la renoj decidas oa reproduktiĝas kapab-lon kaj kreskadon de homa korpo. TĈM ofte kuracas sterilecon, impotencon, amenoreon, prokrastitan kreskadon de infano kaj malbonan intelekton tra nutrado de la renaj vitalesencoj.

  Laŭ MM, la talam-hipofiz-seks-glando prenas gravan rolon en maturiĝoj de seks-organo, seks-funkcio kaj gener-kapablo, kio estas la primara kaj grava garantio por viv-formiĝo kaj ĝia disvolviĝo.

  Fiziologia kaj sana informoj de gepatroj herediĝas en ilia ido tra gener-sistemo, Ilia homkorpa situacio de vigleco kaj sano ankaŭ interferas la esprimadon kaj transsendadon de la informoj. Misfunkcio de gener-sistemo povos kaŭzi al ido sterilecon, misformon, feblon kaj malsanemon, kio havas intiman rilaton kun la funkcioj de pivoto de talam-hipofiz-tiroid-glando.

  La hormono de tiroid-glando, kiu havas la funkcion stimuli kreskadon kaj evoluon de homkorpo efikas malkave en infana periodo, speciale dum la kvar monatoj post naskiĝo. Tiu hormono akcelas kreskadon kaj evoluon de osto, cerbo kaj gener-organo. Dum malmultiĝo de tiroido, la hormono sekreciita de hipofizo (pituitary hormones) havas malfortan funkcion. Sen tiroida hormono, hipofizo povos funkcii neniel.

  Manke de tiroida hormono, infano suferas el kreteno (cretinism) kun misekvilibro de longeco inter superparto kaj malsuperparto de korpo. (superparto estas pli longa ol malsuperparto.

  Manke de tiroida hormono, infano suferas el nematuriĝo de seks-organo kaj nerv-ĉela kresk-obstrukciiĝo, kiu kaŭzos demencon (idioton). Se la infano manĝas tiroidan hormonon antaŭ unua aĝo, ekzistas la ebleco, ke ilia cerb-funkcio povos bone restaŭriĝi ĝis normo.

  Multaj eksperimentaj studoj malkovris tiun rilaton.


 2. La renoj mastras oston, kaj produktas medolon.
  • La renoj mastras oston:
   Laŭ TĈM, la renoj konservas vitalesencon, kiu produktas medolon. La medolo konsistas el la du partoj —ost-medolo kaj spin-medolo. La medolo, ekzistanta en osto, povas nutris la oston. Tiale TĈM opinias, ke la renoj mastras oston. Aliflanke TĈM opinias. vital-esenco kaj sango produktiĝas el sama fonto — se vital-esenco sufiĉas kaj sango pleniĝas, kio konformiĝas kun le teorio de MM, ke medolo produktas la sangon kaj la renoj produktas eritropois-stimulanton (Ergthropoiesis stimulating Factor), kiu stimulas formiĝon de ruĝaj sangaj ĉeloj.

   Krome, spin-medolo, irante supren, interkomuniĝas kun la cerbo. Alivorte la cerbo estas medol-maro, kiu havas la intima rilaton kun konscio, psiko kaj intelekto de homkorpo.

   Laŭ MM, la renoj mastras la ensorbon kaj ekskreciadon de kalcio. La kvanto de kalcio ekskreciita tra la reno okupas 20% en totala kvanto de kalcio ekskreciita. La renoj elfiltras ĉ. 10g da kalcio ĉiutagon, ĉ. duono el kiu resorbiĝas ĉe proksima konvoluta tubo (proximal convoluted tubule) kaj la aliaj partoj de la elfiltrita kalcio resorbiĝas ĉe aliaj tuboj. Laste nur 1.5% da elfiltrita kalcio ekskreciiĝas el homkorpo kun urino.

   La renoj mastras aktivigon de vitamino D. Elnatura vitamino D konsistas el vitamino D2 kaj vitamino D3, kiuj prenos la fiziologian rolon nur post ili metaboliĝis kaj transformiĝis en aktivecan vitaminon D. La renoj kaj hepato estas la ĉefaj organoj por metabolo de vitamino D.

   La aktiviga linio de vitamino D iras jene. 25-(OH)D3, transformita el la hepato, kombinas kunα2 – globino (α-2-globulin), transportiĝas al la renoj. kaj aldoniĝas kun hidroksila grupo (hydroxyl group) sub la infuo de sistemo de hidroksila enzimo en mitokondrio (mitochondria) de epiteli-ĉelo (epithelial cells) ĉe proksima konvoluta tubo de la renoj. La aktivigita vitamino D3 posedas pli intensan fiziologian aktivecon 10~15 oble ol neaktivigita vitamino D3. Ĉar ĝi havas pli intensan efikon, oni prenas ĝin kiel hormonon. Paratiroida hormono (parathyroid hormone) ankaŭ reĝustigas sorbiĝojn de kalcio kaj fosforo, akcelante fosforan ekskreciadon kaj resorbiĝon de kalcio, kaj plialtigante nivelon de ensanga kalcio kaj plimalaltigante tion de ensanga fosforo. Paratiroida hormono ankaŭ retenas resorbiĝon de fosforo ĉe proksima konvoluta tubo ktp, plimuligante ekskreciadon de ĝi kun urino.
   Paratiroida hormono povas akceli resorbiĝon de kalcio en la maldika intesto, kia mekanismo realiĝas tra influo de aktivigata vitamino D——paratiroida hormono stimulas 25-(OH)2-D3 1αhidroksil-enzimon, kiu rapidigas formiĝon de 1α, 25-(OH)2-D3 kaĵ ĝi funkcias en la maldika intesto kiel stimulanto de sorbiĝo je kalcio kaj fosforo.

   Kalcitonino (calcitonin) estas unu polipeptida hormono sintezita kaj sekreciita de parafolikular ĉelo (parafollicicularcell).

   Ĝia cel-organo estas la osto, renoj kaj maldika intesto. Ĝi funkcias reteni aktivecon de osteoklast-ĉelo (osteoclast), deteni diskombiniĝon de ostero kaj dissolviĝon de ost-mino, kaj reteni formiĝon de osteoklast-ĉelo,kio rezultas en akcelita precipitiĝo de ost-mino kaj malaltiĝo de kalcio en la sango.

   Estrogeno (estropen) ankaŭ havas influon ĉe sorbiĝo de kalcio.
  • La renoj mastras medolan produktiĝon:
   Laŭ TĈM, rena mastrado de medola produktiĝo signifas ke la rena funkcio povas influi formiĝon de medolo. La cerbo estas medol-maro kaj la renoj efikas sur funkcio de la centra nerva sistemo.

   Laŭ MM, medola produktiĝo havas ne rilaton kun la renoj, sed la centra nerva sistemo havas rilaton kun la renoj. La studa programo de ŝtata natura scienco montras tiun rilaton.

   Elekti la pur-specan muson, radii ilin per 60 Co (kobato, cobalt) por damaĝi ilian sangon kaj mult-potencan hemopoit-branĉ-ĉelon (multipotent hemopoietic stem cell), kaj poste nutri la musojn per la ren-tonikuma drogo.
   La eksperimenta rezulto montras ke la drogo de ren-atonikumo povas efike akceli la restaŭriĝon el tiu damaĝo, evidente plialtigante la aktivecon de multipotenca hemopoit-branĉ-ĉelo, plirapidigante ilian kloniĝon (clone) kaj plilongante ilian vivon.

   Ankaŭ la alia eksperimento indikas ke la drogo tonikumanta la renojn povas kuraci la eksperimentajn musojn, kiujn medolojn kaj periferian sangon damaĝis benzeno, malseriozigante la damaĝon, plibonigante spiriton, movadon kaj aspekton kaj plialtigante travivan proporcion compare kun la kompara grupo.

   La supremenciitaj eksperimentoj pruvas kaj konfirmas unu la alian, kaj kune tiras unu konkludon, ke la drogo tonikumanta la renoj, povas sufiĉigi vital-esencon en la renoj, kiu povas protekti medolon, akcelis sangan produktiĝon, se ĝi pleniĝas.

   La eksperimentaj studoj ankaŭ indikas kaj pruvas la TĈM-a teorio ke la renoj mastras medolan produktiĝon kaj medolo estigtas la sangon.

   Laŭ TĈM, la cerbo estas medol-maro. Do la renoj ankaŭ havas intiman rilaton kun la cerba funkcio, kion la eksperimento pruvas.

   Stud-linio de la supremenciitaj eksperimentoj disvolviĝas laŭ la logio, ke malsanigo + kuracado per koncerna drogo→rezonas ĝian malsaniĝan mekanismon.
 3. La renoj mastras enkorpan fluidon.
  Laŭ TĈM, la renoj mastras enkorpan fluidon, prenante la gravan rolon de ĝiaj transformiĝo, distribuiĝo kaj ekskreciado. La asertoj “la renoj mastras fermi kaj malfermi", "la renoj mastras urinadon kaj fekadon" montras al ni, ke se ren-qi-o aŭ ren-jango estas sufiĉa, urina ekskreciado ktp. normiĝas, kio kunkordiĝas kun la opinio de MM.
 4. La renoj mastras enspiradon
  Laŭ TĈM, kvankam spirado apartenas al la pulma funkcio, la renoj devas kunlabori kun ĝi. Alivorte la renoj helpas la pulmojn enspiri kaj malsuprenigi qi-on, kion TĈM nomas kiel "akcepti enspiritan aeron". Se ren-qi-o sufiĉiĝas kaj la renoj absorbas kaj akceptas enspiritan aeron, la spirado povas harmonie iri kaj la spir-kanalo senbariĝas, kio konkordiĝas kun la teorio de MM.
  La renoj rilatas kun enspirado tra talam-hipofiz-surren-glanda pivoto. Astmo estas unu ĉefa sindromo ke la renoj povas ne ensorbi kaj akcepti enspiratan aeron en TĈM-a kliniko. Surrena adrenalino povas efike malseriozigi aŭ kuraci ĝin. Surrena adreno transformiĝas el la medolo (medulla) de surrena glando, kaj funkcias plifortigi korbatadon, pillarĝigi angiojn en la koro, hepato kaj ost-muskolo kaj malstreĉiĝi plat-fibran muskolon de branko, kiu prenas la rolon "mastri enspiradon". Surrena adrenalino povas efike malseriozigi astmon ne nur tra malstreĉigi glatfibran muskolon de branko, sed ankaŭ tra reteni mast-ĉelon (mast cells) eligi alergian materialon kiel histanimon, kiu povas kuntiri angion ĉe la mukozo de bronko kaj malaltigi ĝian trafiltrecon.

  La surren-gland-kortika hormono

  La renoj interferas la astmon ankaŭ tra surren-gland-kortika hormono. La surren-gland-kortiko formas steroidan hormonon, kiel surren gland-kortika hormono, kiu konsistas el gluk-kortika hormono (glucocorticoid) minkortika hormono kaj seksa hormono. La gluk-kortika hormono povas efike kuraci alergian reagon kaj astmon en kliniko de MM, kio fariĝas unu rutina kurac-procedo.
  En la eksperimento de moderna farmokologio, la gluk-kortika hormono hidrkortisono (hydrocortisone) aplikiĝas ofte kiel ĉefa medicinaĵo por krei animal-modelon de ren-janga atonino——longtempa kaj dosega hidrkortisono el ekster korpo retenas retroage la funkcion de surrena glando. Post ĉesigi aplikadon de hidrkortisono, la funkcio de surrena glando de eksperimenta animalo malvigliĝas kaj misfunkcias, kaj hormona kvanto sekreciita de surren-glanda kortiko restas en malalta nivelo, kio kaŭzas al la eksperimentaj animaloj sindromon de ren-janga atonio, kiel malvarmemo, malvigleco, malforto malbona apetito, frekventa urinado kaj diareo, ktp.

 5. 1.5 la renoj aperturiĝas ĉe la oreloj kaj mastras urinadon kaj fekadon.
  • La renoj aperturiĝas ĉe la oreloj
   Laŭ MM, ni nur simple konas la rilaton inter la renoj kaj oreloj. Anatomio de MM konfirmas, ke en talamo ekzistas la zono rilate al aŭskultat-nerva funkcio, kiu lokiĝas ĉe la posta parto de talamo, kio eble estas la materiola bazo de aserto de TĈM "renoj aperturiĝas ĉe la oreloj". La eksperimentoj pruvas tiu rilaton.
   Eksperimentaj musoj kun la sindromo de ren-atonio kaŭzita per medicinaĵo suferas ankaŭ el malakriĝo de aŭdado kun la kelkaj karakterizoj kaj regulecoj — ne normiĝas mult-tipaj ondoj de bio-elektro de internaj oreloj, malaltiĝas iliaj amplitudoj, altiĝas sojlo al stimuleco de sono, mallongiĝas ilia potencial-daŭra tempo, kio signifas, ke plimalaltiĝas eksciteco de aŭskultat-nervo de la eksperimentaj musoj, reduktiĝas la ekscititaj ĉeloj kaj iliaj sinkronecoj Tiu eksperimento ankaŭ konfirmas ke ren-atonio samtempe suferas el damaĝata aŭskultat-sistemo.

   La alia eksperimento ankaŭ pruvas tiun rilaton.

   Egale dividi 24 musojn en sol-surdan grupon kaj surdan grupon kun ren-atonio. La du grupoj de la eksperimentaj musoj aplikiĝas per kanamicin-injekto (kanamycin) laŭ la dozo de 300mg/kg ĉiun tagon, daŭrante 8 tagojn. Post 14 tagoj, musoj en la surda grupo kun ren-atonio aplikiĝas per prednisolo-injekto laŭ doso de 5mg/100g, ĉiun tagon, daŭrante 15 tagojn. La sol-surda grupo aplikiĝas per norma salakvo daŭre 15 tagojn, kompari ABR-ajn sojl-valorojn de la eksperimentaj musoj en la du grupoj. La surda grupo kun ren-atonio estas pli alta ol tiu de eksperimentaj musoj de la sol-surda grupo. La ABR-a sojl-valoro en la du grupoj havas evidentan diferencon.

   La materiala bazo ke la renoj aperturiĝas ĉe la oreloj estas la tamal-hipofiz-cel-glanda pivoto. Aaskultat-nervo kaj rigard-nervo ambaŭ envenas en la koncernan parton de la talamo. kaj elvenas el ĝi. La ren-atonio povas impliki aŭskultatadon tra talamo, kaj ankaŭ impliki rigardadon tra ĝin, kio konfirmas la a- serton de TĈM, ke renoj kaj hepato same originas, implikante unu la alian.
   Aliflanke, la drogo tonikumi renojn povas plibonigi misaŭdadon, kiu povas ankaŭ plibonigi misvidadon,
   ĉar ili havas la samajn materialan bazon kaj originon.
  • La renoj mastras fekadon kaj urinadon.
   La renoj mastras urinado, kio estas facila por kompeni. Kiel fekado estas ankaŭ mastrita de la renoj ? Prenu "dum-kok-blekan lakson" kiel ekzemplon.
   La dum-kok-blekan lakso nomita kiel ren-atonia lakso en TĈM-a kliniko, rutine paroksismiĝas dum frumateno (kiam koko blekas), kio estas unu trajto de ĝia simptomo.

   La dum-kok-bleka lakso ofte vidiĝas la jenaj simptomoj: laksado dum kok-blekado, borborigmo (borborygmus) kaj umbilika doloro reduktanta post fekado, malkompakta fekaĵo kun nedigestata manĝaĵo en ĝi, malvarmema korpo, doloreto ĉe lumbo kaj genuoj kun malvarmo, lacemo kaj senfortemo, multa kaj klara urino, frekventa urinado en nokto.
   Laŭ TĈM, la sindroma patogeno de la lukso estas ren-janga atonio kaj vital-fajra malfortiĝo, kaj potenciĝo de endogena jin-malvarmo, longtempa malsano kaj liena malsano implikanta la renojn kaj damaĝanta ren-jang-on. La tempo dum koka blekado estas ĝuste periodo de prosperiĝo de enkorpa jino kaj malprosperiĝo de jang-o. kio kaŭzas stomak-qian kaj intest-qian malfortiĝon, kiuj povas ne adstringi manĝitaĵon en ili. Post fekado, la prosperiĝa jin-o eliris, jang-o revenas, kaj ili reekvilibriĝas. Do laksado kun doloro ĉe la abdomeno reduktiĝas aŭ ĉesiĝas.
   En TĈM-a kliniko, oni adoptas la kurac-principon tonikumi ren-jangon kaj akiras benegan efikon. Laŭ MM, "dum-kok-bleka lakso" estas la kronika kojlito (colonitis).
   Kajlito havas la simptomojn de edemo, kongesto, sangado, ulcero ĉe la kajlo. Tiu malsano havas intiman rilaton kun imun-sistema kondiĉo de homkorpo, patogena bakteria kaj bakteri-grupa distribuiĝo ĉe la intesto. ktp.
   La kojlito estas unu infekto kaŭzita de patogena bakterio kaj mortigo de tiu patogeno bakterio estas la ĉefa kurac-rimedo kontraŭ tiu malsano.
   Talam-hipofiz-timus-glando (thymus gland) kaj aliaj imun-funkcioj povas rekte efiki sur la malsanon. Tiu kuracado havas sian avantaĝon: depende de endogena kontraŭ-patogena forto de homkorpo, nenia interfero de la interna medio por normaj bakteriaj grupoj dum mortigo de patogena bakterio.
   La ren-tonikuma drogo povas plifortigi talam-hipofiz-timus-glandan funkcion, kaj alian imunan funkcion,
   kaj plue efike mortigi la patogenan bakterion, kion, TĈM nomas kiel "subteni zeng-qi-on kaj elpeli ekzogenan patogenaĵon".

   Laŭ MM, la norma bakteria grupo ĉe la intest-kanalo povas produkti bakteri-sekreciaĵon, mallong-ĉenan adipan acidon, kiu reduktas toksecon de patogena bakterio, retenas kaj mortigas ilin. Aliflanke la norma bakterio ĉe la intest-kanalo distribuiĝas dense sur la makuzo de intesto, kiu vandumiĝas inter patogenaj bakterioj kaj mukozo de intesto. kaj fariĝas unu ŝirmilo preventanta la patogenajn bakteriojn kolonizii la mukozon. Aliflanke normaj bakterizaj grupoj povas stimuli la parazitatan mukozon produkti imunecon kaj formi mekanismon elpelantan ekzogenan patogenan bakterion, plimultigi antikorpon kaj plifortigi funkcion de fagocita ĉelo (phagocyte cell).

   Do la ŝanĝiĝoj de kvanto aŭ proporcio de la normo bakteriza grupo povas kaŭzi kreskiĝon de patogena bakterio kaj lakson. La kronika lakso ankaŭ kaŭzas kaj pliseriozigi misekvilibriĝon (misproporciiĝon) inter la norma bakterio ĉe la intesto. La misekvilibriĝo kaj kronika lakso fariĝas alterne kaŭzo kaj rezulto. Kiam oni aplikas antibiotikon por kuraci kajliton, ili ankaŭ mortigas la normajn bakteriojn, kio malutilas al la kuracado.
   La eksperimenta studado montras tiun rilaton. Studintoj, adoptante "Morris "akvo-labirinto", observas efiko de ren-tonikuma drogo en studa kaj memora kapabloj de eksperimentaj musoj. La rezulto montras, ke la drogo de ren-tonikumo ne nur havas bonan efikon plibonigantan studan kaj memoran kapablojn de la musoj, sed ankaŭ iomgrade protektas studan kaj memoran kapablojn de maljunaj musoj.
   Tiu mekanismo ke ren-tonikuma drogo povas plibonigi studadon kaj memoradon de la eksperimentaj musoj havas ĝian nerv-fiziologian bazon, ke la ren-tonikuma drogo tiel efike plialtigas densecon de nerv-fibroj de acetilkolin-esteraso (acetycholine esterase) en cerb-histo de la eksperimentaj musoj, kiel vaste kaj neelekte. Acetilkolina nervo rekte rilatas kun intelekta ago.
   En TĈM-a kliniko, la ren-tonikuma drogo ofte aplikiĝas por plibonigi intelektecon, moderigi idiotecon kaj demencon pli ol centojn da jaroj kaj akiras bonan efikon.
   Tamen la TĈD-o de ren-tonikumo povas plifortig la funkcion de imun-sistemo, kiu estas natura defenda sistemo por homkorpo kaj povas ne malutiliĝi al la normaj bakterioj ĉe la intesta kanalo, mortigi patogenan bakterion sen la kromefiko kiel tiu de antibiotiko.
   Ankaŭ la lakso havas rilaton kun mensa fakto. Alivorte centra nerv-sistemo reĝustigas funkcion de la stomako kaj intesto tra reciproka induktiĝo je cerb-intesto. En tiu procedo, simpataj nervoj kaj parasimpato prenas la ĉefan rolon el la du inversaj direktoj (simpactaj nervoj malstreĉigas glat-fibran muskolon de intesto kaj parasimpato funkcias mverse). Adrenalino povas rekte interfteri kaj reĝustigi aktivecojn kaj funkciojn de simpataj nervoj kaj parasimpato.

   Do ren-tonikuma drogo efike kuracas la lakson en TĈM-a kliniko, kion ni povas bone kompreni el la supremenciita mekanismo. Ni ankaŭ bone scias, ke se ni prenas la ren-tonikuman drogon kuraci lakson, ni ne nur akiras bonan efikon, sed ankaŭ evitas malbonan kromefikon, plifortigante funkcion de imun-sistemo de homkorpo kontraŭ la sindromo, harmoniigante reĝustigon de stomak-intestaj nervoj, kaj stabiligante internan medion de la norma bakteria grupo ĉe la intesto-kanalo en bona ordo.

   La eksperimenta studo pruvas tiun efikon

   Dividi 130 kazojn de kojlituloj en malserioza, kaj meza gradoj en la studan kaj komparan grupojn. La malsanuloj en studa grupo aplikiĝas per la ĥemia medicinaĵo kaj TĈD-o kiu funkcias tonikumi ren-jangon kaj lien-jangon daŭre du monatojn. Dume malsanuloj en la kompara grupo nur aplikiĝas per ĥemia medicinaĵo daŭre du monatojn. Poste ekzameni simptoman ŝanĝiĝon kaj kontroli hist-patologian ŝanĝiĝon per elektra kojlskopo por taksi la efikon de kuracado. La rezulto montras, ke efiko sur hist-patologio de la studa grupo estas pli bona ol tiu de la kompara grupo, kompreneble kio estas nur mallong-efika taksio.
 6. 1.6 la renoj mastras volon (aŭ aspiron)
  La aserto de TĈM "la renoj mastras volon aŭ aspiron". konsistas el la du tavoloj: volo (aŭ aspiro) kaj memoreco.
  • Laŭ MM, ĝuste talamo formas "mi mem" konscion.
   Sen talamo, oni povas ne senti sian mem ekziston kaj havas ne noumenan konscion. Kial?
   Talamo kombiniĝas per neŭronoj (neŭron), en kiuj ekzistas la hereditaj informoj, kaj ĝi faras nenion, sed nur sintezas informojn el la sennombraj neŭronoj en "talam-konscion aŭ talam-mem-senton" (丘觉), kaj emisias (senda) tiun talam-konscion al "interkomunika zono" de la cerbo, kio formas noumen-senton aŭ noumen-konscion al la cerbo.
  • Talam-hipofiz-tiroida kaj talam-hipofiz-surren-glanda pivotoj rekte potencas metaboliĝon de la tri nutr-materialoj (glukozo, proteino kaj graso) de homkorpo. La norma funkcio de la pivotoj garantias la sufiĉan nutraĵon al cerbo, kio tenas ĝin pensi sagace, memori bone, vigliĝi spirite kaj nefaciliĝi je laciĝo. Tio estas la mekanismo de rena influado al intelekta ago kiel memorado ktp.

   La eksperimenta studado montras tiun rilaton

   Studintoj, adoptante "Morris" akvo-labirinto, observas efiko de ren-tonikuma drogo en studa kaj memora kapabloj de eksperimentaj musoj. La rezulto montras, ke la drogo de ren-tonikumo ne nur havas bonan efikon plibonigantan studan kaj memoran kapablojn de la musoj, sed ankaŭ iomgrade protektas studan kaj memoran kapablojn de maljunaj musoj.
   Tiu mekanismo ke ren-tonikuma drogo povas plibonigi studadon kaj memoradon de la eksperimentaj musoj havas ĝian nerv-fiziologian bazon, ke la ren-tonikuma drogo tiel efike plialtigas densecon de nerv-fibroj de acetilkolin-esteraso (acetycholine esterase) en cerb-histo de la eksperimentaj musoj, kiel vaste kaj neelekte. Acetilkolina nervo rekte rilatas kun intelekta ago.
   En TĈM-a kliniko, la ren-tonikuma drogo ofte aplikiĝas por plibonigi intelektecon, moderigi idiotecon kaj demencon pli ol centojn da jaroj kaj akiras bonan efikon.

reen al la komenco   reen al la starta paĝo