Bulgara Popolmedicino

Dimo Dimov, Bulgario

Se vi ne povas dormi, ne iru al apoteko, sed iru preter iu abio, prenu supkuleron da folietoj, pingletoj, boligu ilin en glaso da akvo 5 - 6 min. Lauplaĉe metu iom da mielo kaj trinku. Vi vekiĝos kiel nove naskita.

Se vi havas nazkataron malfru-autune, vintre kaj fru-printempe, snufu vian propran urinon. Ne estos tiel vomige. Kaj shmru viajn naztruojn per butero "bovina oleo"

Por blankaj brilantaj dentoj, lavu ilin dufoje semajne per trotita karbo el kverka krusto kun iom da natria karbonato kaj salo.

Se viaj proksimuloj suferas pro epilepsio, murdu serpenton, eligu tuj "gian koron por sekundoj, sur vershu ĝin per bolanta akvo, envolvu ĝin en panon kaj dolĉaĵon kaj donu al la malsanulo por manĝi, au simple metu en la supon la nebolitan koron de kolombo

Se viaj proksimuloj suferas pro malerio, do kolektu kelkajn fekajojn de anseroj, sekigu, mueligu per kafmuelilo kaj metu ĝin po unu tea kulero en la ordinaran shatatan kafon dum kelkaj tagoj.

Se vin mordas hundo, shmiru la vundon per porka fresha fekaĵo.

Se vi ebriiĝas, tushu kaj masaĝu forte per via montrofingro la punkton super 1a nazo, je la komenco de la nazo inter 1a brovoj. Kaj se estas via konato tro ebria, donu al li flari tranĉitan cepon kaj kolektu freshan ĉevalfekaĵon, survershitajn per bolanta akvo tuj filtritaj kaj donu al li trinki la filtraĵon, almetu en lian bushon glason da filtraĵo.

Se vi havas altan sangopremon kaj emas alkoholaĵojn, do karesu vian katon ofte. Se vi ne havas katon, metu kotonshtofon en acidaĵon, vinagran au poman kaj metu ĝin sur la kalkanon.

reen al la komenco    reen al fakaj eldonajoj