Sovaĝa ajlo

Dr. Pandalis, Germanio

La Planto

AIIium ursinum, nomata sovaĝa ajlo centreurope, kreskas sur humida kaj malseka sojlo de la ombraj falfoliaj arbaroj kaj herbejoj de Europo kaj Azio. Tiu bulba planto havas nur mallongan vegetperiodon. La kresko de la bulbo komenciĝas februare ĝis marie kaj antaŭ la fino de junio la 20 ĝis 50 cm altaj plantoj finas siajn jarciklojn; tio signifas ke iliaj semoj estas maturaj kaj la lancetformaj folioj elĉerpiĝas.

La nomo de sovaĝa ajlo onginas el la Teutonoj. Oni kredis ke la fonteco kaj fekundeco de la urso estas enkarniĝinta en centaj plantoj. Manĝante tiujn plantojn oni esperis fortiĝi kiel ursoj. Aparte post la vintra manko, freŝaj sovaĝajlaj folioj estis respektataj por punigo kaj fortigo de la korpo.

La biokemio de sovaĝa ajlo

La spektro de la konstituajoj en la sovaĝa ajlo respondecas por la ursa forto. Do la folioj rikoltitaj el specialaj biotopoj enhavas la plej altan kvanton da sulfur-kombinajoj, magnezio, mangano kaj adenozino inter la plantaj histoj ĝis nun mezuritaj. Ili ankaŭ enhavas altan kvanton da fero, mineralo plej grava por la homkorpo.

Kelkaj sulfursubstancoj ekzemlpe glutationo, cisteino kaj cistein-s-oksido estas a tentikaj, t.e. naturaj. Kombinajoj produktitaj per la vundiĝo de la planto aGH ties folioj aŭ per la influo de certaj enzimoj ne estas a tentikaj. Tiuj tiel nomataj sulfen-acidoj de la sovaĝa ajlo havas kontra mikroban kaj kontra fungan efikojn.

La graveco de sovaĝa ajlo

Stimulado de la sangocirkulado
Pro ties multajn kaj kurace gravajn konstituajhojn, sovaĝa ajlo havas vastan spektron da aktivadoj. Kunlabore kun la Universitato de Homburg/Saar oni povis montri ke la granulajo de sovaĝajla freŝfolio multe intensigas sangocirkuladon kaj plibonigas fluecon de la sango. Malsanoj kiel la atakoj de kapturno aŭ oreltinito notinde foriras. Stimula vaskularizo kaŭzas pli rapidan transporton de la metabolaj produktoj. Tio ludas gravan rolon ekzemple dum la reumataj malsanoj.

Kuraco kaj prevento de la arteriosklerozo

tas arteiosklerczajn lezojn kaj dc profilakte agas kontraŭ koratako kaj brustangino. Aldone, sovaĝa ajlo havas pruvitan gravecon pri la kuraco kaj prevento de la koraj cirkulaj malsanoj. Laŭ la ĝisnunaj scioj, la defa kialo por arteriosklerozo -- la plej frekventa kaj plej grava malsano de la arterioj -- estas akumulado de la oksiditaj kolesteroloj en la makrofagoj de la aterosklerozaj angiomuroj. Studoj de la lnstituto pri Arteriosklerozaj Esploroj ĉe la Universitato de Münster montris ke la granulajo de sovaĝajla freŝfolio kapablas protekti kolesterolon kontraŭ oksidiĝo (ankaŭ vidu mara ramno B12). Aldone la granulajho de sovaĝajla fregfolio aktivigas la makrofagojn foriri de la angiomuroj, preven-

Kor-protekto

Kvankam la abscrbmekanismo de la adenozino estas ankoraŭ ne komprenata, la tipaj efikoj de la adenozino post la uzo de sovaĝa ajlo estas bone pruvitaj. lli estas plibonigi la malsanojn de la kora ritmo, malhelpi tromocit-agregon kaj stimuli kor-funkcion.

Digest-stimulado

Post la uzo de la granulajo de sovaĝajla freŝfolio, antaŭ ol ĉio, oni vidas normaliĝon de la digestado. Ties kialo estas pliformiĝo de la galacidoj kaj digestenzimoj kaj ankaŭ harmonio de la intesta flaŭro (vidu sube).

Aktiva kontraŭ intestaj fungoj kaj bakterioj

La sulfursubstanco de la sovaĝa ajlo ludas gravan rolon por la intesta flaŭro. Tiuj substancoj purigas inteston de la bakterioj kaj fungoj. Ŝanĝiĝo de la manĝkutimoj aŭ ofta uzo de antibiotikoj ka zas disbiozon (t.e. nebalanciita intesta flaro) kion renormaligas la sulfurkcmbinajoj en sovaĝa ajlo. Dc, D-re Nowak (Bad lburg) kaj D-ro Winterhoft (Münster) eltrovis ke post la uzo de la granulajc de sovaĝajla freŝfolio la fung-ĝermoj de Candida detruiĝas ambaŭ en la laboratorio kaj en la homa korpo.

Efikeco por forigi sentoksigajn malutilajn substancojn

Aldone, la sulfurkombinajhoj estas tre utilaj por sentoksigo de la korpo. En la Schloll Warnsdorf klinikc oni montris sur malsanoj alfrontintaj mediajn malpuraĝojn ke la granulajho de sovaĝajla freŝfolio sukcese sentoksigas la korpon. La sulfuro ligas al gras-selveblaj malutilaj substanoj kaj aliformigas ilin al formo forigebla de la renoj. Sovaĝa ajle malpliigas koncentrecon de la pezmetaloj kiel rapidarĝente kaj kadmio 50-pecente. Nun la influo de sovaĝa ajlo al pliaj mediaj teksinoj (lignokonserviloj, tapiŝgluo, pesticidoj k.t.p.) estas esplorata.

Ĝenerala stimulo de la imunsistemo

Ankaŭ la stimulo de la imunsistemo per la granulajho de sovaĝajla freŝfolio estas tre grava. Tio estas observita en izolaj makrofagoj (Prof. Robenek, Munster). La imunstimulaj efikoj de sovaĝa ajlo kune kun ties cirkuladstimulaj efikoj igas ĝin aparte taŭga por la baza terapio dum multaj imunproblemoj.

Sanaj haŭto kaj haroj

Sovaĝa ajlo efikas pozitive sur haŭtiritajhoj, ekz. makuloj, kaj subtenas sanan kreskon de la haroj kaj ungoj. Ree la sulfurkombinajhoj respondecas por tiuj efikoj ĉar keratino, la baza substanco de la haroj kaj ungoj kaj kolageno de
la haŭto enhavas grandan kvanton da sulfurkonstituajhoj.

La agad-mekanismo de la aliaj konstituajhoj de sovaĝa ajlo (fero, mangano kaj magnezio) klariĝas aliloke kie ni priskribas apartajn produktojn.

Sovaĝa ajlo kaj la odoro

Uzinte sovaĝan ajlon nek malbona spiro nek korpodoro estiĝas malgraŭ tio ke sovaĝa ajlo enhavas pli da sulfurkombinajhoj ol ajlo. La kialoj estas jenaj: granda kvanto da klorof lo aŭ eĉ pli probable: la alligo de sulfursubstancoj al specialaj proteinoj (laŭ la raporto de Regiona Esplora Komitato, Munster). De la planto al la produkto

Ĉar sovaĝa ajlo posedas mallongan vegetperiodon, ĝi uzeblas freŝe nur dum kelkaj semajnoj de la jaro. Por utili tiun medicine gravan planton sendepende de la sezono, ni ofertas sovaĝan ajlon en la formoj de granulajho aŭ kapsuloj de ties freMolioj. Nur unu folio de tiu planto preniĝas printempe en Alpoj por konservi la specion. Rozberaj ĉeloj enhavantaj grandan kvanton da vitamino C kaj do posedantaj antioksidan efikon estas aldonataj por konservi la ef kajn substancojn longatempe.

Kial sovaĝo ajlo entute?

Sovaĝa ajlo estas natura planto uzata en E ropo dum jarcentoj kiel manĝajho kaj kuracilo. De generacio al generacio la korpo de centre ropano alkutimiĝis al sovaĝa ajlo kie  tiu de aziano al ajlo. Evidente tio klarigas la fakton ke centreuropanoj ofte montras alergion al ajlo. Do en tiu ĉi lando: uzu sovaĝan ajlon!

La natura sovaĝa ajlo ankoraŭ havas avantaĝojn super ajlo kaj aliaj medicinaj plantoj. Sovaĝa ajlo ofertas p11 vastan terapeutikan spektron ĉar ties kvanto de ef kaj substancoj estas pli1 ol ekz. tio en Gingko biloba (subtenas sangocirkulo en la cerbo) kaj eĉ tio en Echinacea (stimulas imunsistemon). Flankefikoj de sovaĝa ajlo ne estas konataj ĝis nun.

Kuriozajoj

Kelkfoje estas raportite ke flanke de sovaĝa ajlo estas kresko de fortaj frizaj haroj. Laŭ la eksperimentoj de nemedicina praktikanto, H.D. Bach, la uzo de sovaĝa ajlo eĉ revenigas buklecon de suferanto pri hormona harperdo.

Dozo

Granulajo de sovaĝajla freŝfolio: 0,5 - 1 tekulereto ĉiutage; Kapsuloj de sovaĝajla freŝfolio: 3-6 kapsuloj ĉiutago. Pli alta dozo estas rekomendita de enterozooj. Karakterizajhoj
Samtempa uzo de seleno estas evitenda.

reen al la komenco    reen al fakaj eldonajoj